Fyzická osoba - vzor žádosti o prodloužení platnosti autorizace