Evropské projekty pomáhají lidem, ministerstvo představuje novinky

1. 10. 2013

Služby v oblasti zaměstnanosti i sociální integrace. Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá lidem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Integrovaného operačního programu (IOP).