EURES uzavírá další přeshraniční partnerství EURES-T

1. 10. 2007

Ve čtvrtek 18. října 2007 se Čechy, Sasko a Dolní Slezsko spojí v další EURES-T partnerství. Podpisem vzájemné smlouvy se otevřou nové možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti trhu práce, který tak bude, při dodržení stávajících pracovních a sociálních standardů jednotlivých států, snadněji dostupný jak pro uchazeče o zaměstnání, tak pro zaměstnavatele z příhraničních regionů.