Doklad o výši nákladů na bydlení

Chystáte se doložit vaše náklady na bydlení? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Doložte výši nákladů na bydlení prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Pokud nechcete využít Jendu, můžete formulář poslat i přes datovou schránku či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Příloha k žádosti o příspěvek na bydlení, kterou se dokládají uhrazené náklady na bydlení (nájemné, energie a další služby) za rozhodné období včetně vyúčtování.

Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně posuzovaných osob předložit vždy doklad o výši nákladů na bydlení do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje.

On-line aplikace

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře