Děti malovaly, jak si představují stáří. Výsledky celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí

1. 10. 2013

Posílit vzájemnou úctu mezi generacemi a odstraňovat negativní stereotypy a mýty spojené se stářím a stárnutím. V úterý 8. října se konalo slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku celostátní výtvarné soutěže pro děti nazvané Šťastné stáří očima dětí.