Co přináší změny v péči o děti se závažnými metabolickými poruchami

1. 10. 2007

Co mohou očekávat rodiny, které pečují o děti se závažnými metabolickými poruchami od změn zákonů v rámci Parlamentem schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů?