Cílem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zlepšení kvality pracovního života v rozšířené Evropské unii

1. 10. 2007

V Kongresovém centru Praha se dnes v rámci projektu Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI) Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EA) konal seminář nazvaný BOZP aneb co všechno byste měli znát pro bezpečnost práce v silniční dopravě.