Česko se více otevře vysoce kvalifikovaným zaměstnancům z bezpečných zemí

Česko se více otevře vysoce kvalifikovaným zaměstnancům z bezpečných zemí

5. 6. 2024

Vláda dnes schválila nařízení upravující seznam zemí, jejichž občanům bude umožněn volný vstup na český trh práce. Cílem je usnadnit příchod vysoce kvalifikované pracovní síly, která je potřebná pro podporu růstu naší ekonomiky. Při sestavování seznamu byl brán zřetel na bezpečnostní hledisko.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Menu