Česká republika i nadále úspěšně čerpá finanční prostředky z Programu Iniciativy Společenství EQUAL

1. 12. 2007

Česká republika úspěšně čerpá finanční prostředky z Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Česká republika opět splnila tzv. pravidlo n+2 v rámci tohoto programu, a to s předstihem již v rámci certifikace finančních prostředků vůči Evropské komisi, která proběhla v září tohoto roku. K 17. 12. 2007 se podařilo vyčerpat (dle podaných žádostí o platbu) 18,08 mil. EUR z Evropského sociálního fondu (ESF), což je více než 56 % celkové alokace ESF přidělené na tento program.