Přehled přístupnosti budov

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 761, kterým byl schválen Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, provedlo MPSV v souladu opatřením 2.1.2 analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu.