MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně podpory genderových auditů

Tiskové zprávy 2022

MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně podpory genderových auditů

20. 3. 2023

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na genderové audity a jejich implementaci účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Výtky NKÚ směřují zejména k otázce reálných dopadů do praxe u podpořených projektů a hospodárnosti vynaložených výdajů. S některými nálezy MPSV nesouhlasí, kontrolovaný projekt již ale skončil a kritéria nového projektu jsou nastavena jinak.

Více naleznete v tiskové zprávě.

Menu