Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

  1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu či vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, popř. jste členem bytového družstva
  2. 30 % vašich příjmů – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 – vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
  3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:

  1. Vyplňte orientační kalkulačku
  2. Požádejte si o příspěvek na bydlení on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda, nebo osobně na kontaktním pracovišti ÚP ČR.
  3. Potřebujete pomoc? Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR
  4. Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Požádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na bydlení

Poslední aktualizace: 4. 1. 2024

Menu