Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho skutečného pobytu a posuzují se Vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

  1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 a 2023 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. jste členem bytového družstva
  2. 30 % vašich příjmů – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 – vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
  3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Jak postupovat pro získání příspěvku na bydlení:

  1. Vyplňte orientační kalkulačku
  2. Chcete-li žádat o příspěvek na bydlení, vyplňte formulář a odešlete ho online
  3. Potřebujete pomoc? Obraťte se na příslušné Kontaktní pracoviště ÚP ČR
  4. Chybí Vám peníze na jídlo, bydlení či vyúčtování a energie? Požádejte o Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na bydlení

Poslední aktualizace: 11. 2. 2023

Menu