Pomoc s úhradou nedoplatku vyúčtování v režimu dodavatele poslední instance (DPI)

Pomoc s úhradou nedoplatku vyúčtování v režimu dodavatele poslední instance (DPI)

V situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu dodavatele poslední instance (dále jen DPI) lze využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. MIMOŘÁDNÉ OKAMŽITÉ POMOCI (dále také „MOP“).

MOP – VYÚČTOVÁNÍ DPI

Kdo si o ni může požádat?

Kdokoliv, kdo se kvůli problémům s ukončením činnosti svého dodavatele ocitl v režimu DPI a dostal se do finanční tísně a chybí mu peníze na zaplacení nedoplatku po vyúčtování u dodavatele poslední instance. Nepřihlíží se k úsporám dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení.

Na co může být MOP DPI poskytnuta?

MOP může být poskytnuta na nedoplatek vyúčtování od DPI. Tzn., že je nutné, aby žadatel o MOP přešel z DPI k běžnému dodavateli a měl k dispozici vyúčtování od DPI.

KLASICKÁ MOP

Kdo o ni může požádat?

Ten, kdo už zaplatil vysoké zálohy a kvůli tomu mu nezbyly peníze na životně důležité potřeby.

Na co může být MOP poskytnuta?

Na výdaje, na které již nezbylo – například na doplacení nájmu, případně pořízení zimního oblečení.

Kde požádat?

Na Vašem příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Žádost a přílohy lze podat elektronicky, zaslat poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo osobně.

Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (výpočet naleznete na Kalkulačce pro výpočet životního minima), nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o Doplatek na bydlení.

POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnost, zda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2022

Menu