Orientační výpočet příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení v roce 2024

Orientační kalkulačka příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení a cílí jak na rodiny, tak jednotlivce. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu, vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší, než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Spočítejte si, zda by Vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

Nově můžete o příspěvek na bydlení žádat on-line prostřednictvím Klientské zóny Jenda.

Poslední aktualizace: 22. 1. 2024

...

Menu