Orientační výpočet příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení v roce 2023

Orientační kalkulačka příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení a cílí jak na rodiny, tak jednotlivce. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 a 2023 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je nižší, než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. V souvislosti s růstem cen energií je pro rok 2023 navrženo mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení tak, aby uměl pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie. Spočítejte si, zda by Vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

Upozornění: Kalkulačka je zjednodušená a orientační, nezakládá nárok na výplatu dávky ani její výši. 

Poslední aktualizace: 31. 12. 2022

...

Menu