Bližší informace

Bližší informace k výpočtu a názorné příklady k příspěvku na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

 1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 a 2023 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. jste členem bytového družstva
 2. 30 % vašich příjmů - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
 3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

Normativní náklady na bydlení v 2023 pro:

a) nájmy a podnájmy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

Praha a Brno

Obce s alespoň 70 000 obyvateli

Obce do 69 999 obyvatel

jedna nebo dvě

18 129

15 597

15 137

tři

20 812

17 500

16 899

čtyři a více

22 995

21 002

20 277

b) družstevní bydlení, vlastní bydlení a bydlení na základě služebnost (věcného břemene)

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

jedna nebo dvě

10 932

tři

13 561

čtyři a více

16 368

Příklad 1:

 • 2 senioři
 • Příjem starobní důchod 7 800 Kč + 14 500 Kč = 22 300 Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v Brně
 • Skutečné náklady na bydlení 12 000 Kč
 • 30 % příjmů = 6 690 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 18 129 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (12 000 je větší než 6 690)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (6 690 je menší než 18 129)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení =12 000 – (0,30 x 22 300)
Příspěvek na bydlení = 12 000 – 6 690

Výše příspěvku na bydlení bude 5 310 Kč

Příklad 2:

 • Poživatel starobního důchodu, jehož důchod je ve výši 14 000 Kč
 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení
 • Náklady na bydlení 6 000 Kč (srovnatelné náklady 3 571 Kč + ostatní uhrazené náklady 2 429 Kč)
 • 30 % příjmů = 4 200 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 10 932 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 4 200)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (4 900 je nižší než 10 932)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30) x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení = 6 000 – (0,30 x 14 000)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – 4 200

Výše příspěvku na bydlení bude 1 800 Kč

Příklad 3:

 • Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)
 • Příjem obou rodičů je v celkové výši 36 400 Kč +přídavek na děti (1 330 + 1 470 = 2800), celkový příjem rodiny je 39 200Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel
 • Skutečné náklady na bydlení 15 000 Kč
 • 30 % příjmů = 11 760 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 20 277 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (15 000 je větší než 11 760)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (9 702 je menší než 20 277)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení = 15 000 – (0,30 x 39 200)
Příspěvek na bydlení = 15 000 – 11 760

Výše příspěvku na bydlení bude 3 240 Kč

Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (Kalkulačka pro výpočet životního minima), nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o Doplatek na bydlení.

POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnost, zda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2022

Menu