Bližší informace

Bližší informace k výpočtu a názorné příklady k příspěvku na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

 1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci), popř. jste členem bytového družstva
 2. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
 3. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

Normativní náklady na bydlení v 2022 pro:

a) nájmy a podnájmy

Počet osob v rodině podle

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

 

Praha

více než

100 000

50 000 -

99 999

10 000 -

49 999

 

do 9 999

jedna

10 121

8 271

7 935

6 929

6 746

dvě

13 629

11 097

10 637

9 261

9 010

tři

18 312

15 000

14 399

12 599

12 271

čtyři a více

22 495

18 502

17 777

15 606

15 211

b) družstevní bydlení, vlastní bydlení a bydlení na základě služebnost (věcného břemene)

Počet osob

v rodině podle

Měsíční náklady na bydlení v Kč

jedna

6 232

dvě

8 432

tři

11 561

čtyři a více

14 368

Příklad 1:

 • 2 senioři
 • Příjem starobní důchod 7 800 Kč + 14 500 Kč = 22 300 Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v obci Brno (cca 383 tis. obyvatel)
 • Skutečné náklady na bydlení 12 000 Kč
 • 30 % příjmů = 6 690 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 11 097 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (12 000 je věší než 6 690)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (6 690 je menší než 11 097)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 (0,35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)
Příspěvek na bydlení = 11 097 – (0,30 x 22 300)
Příspěvek na bydlení = 11 097 – 6 690

Výše příspěvku na bydlení bude 4 407 Kč

Příklad 2:

 • Poživatel starobního důchodu, jehož důchod je ve výši 14 000 Kč
 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení
 • Náklady na bydlení 6 000 Kč
 • 35 % příjmů = 4 900 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 6 232 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 35 % příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 4 900)
Podmínka 2 = 35 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (4 900 je nižší než 6 232)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 (0,35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – (0,35 x 14 000)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – 4 900

Výše příspěvku na bydlení bude 1 100 Kč

Příklad 3:

 • Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)
 • Příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavek na děti: 29 940 + (1 130 + 1 270 = 2 400), celkový příjem rodiny je 32 340 Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel
 • Skutečné náklady na bydlení 15 000 Kč
 • 30 % příjmů = 9 702 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 15 606 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (15 000 je větší než 9 702)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (9 702 je menší než 15 606)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 (0,35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)
Příspěvek na bydlení = 15 000 – (0,30 x 32 340)
Příspěvek na bydlení = 15 000 – 9 702

Výše příspěvku na bydlení bude 5 298 Kč

Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (Kalkulačka pro výpočet životního minima), nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o Doplatek na bydlení.

POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnost, zda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.

Poslední aktualizace: 31. 1. 2022

Menu