Bližší informace

Bližší informace k výpočtu a názorné příklady k příspěvku na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce ČR a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

 1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu či vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, popř. jste členem bytového družstva
 2. 30 % vašich příjmů - tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 - vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení
 3. 30 % vašich příjmů je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

Normativní náklady na bydlení od 1. ledna 2024:

a. pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

Praha a Brno

Obce s alespoň 70 000 obyvateli

Obce do 69 999 obyvatel

jedna nebo dvě

16 729

14 197

13 737

tři

19 212

15 900

15 299

čtyři a více

23 195

19 202

18 477

b. pro bydlení v družstevních bytech, bytech užívaných na základě služebnosti užívání celého bytu (věcné břemeno) a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5

Měsíční náklady na bydlení v Kč

jedna nebo dvě

8 932

tři

11 161

čtyři a více

13 568

Příklad 1:

 • 2 senioři
 • Příjem starobní důchod 7 800 Kč + 14 500 Kč = 22 300 Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v Brně
 • Skutečné náklady na bydlení 12 000 Kč
 • 30 % příjmů = 6 690 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 16 729 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (12 000 je větší než 6 690)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (6 690 je menší než 16 729)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení =12 000 – (0,30 x 22 300)
Příspěvek na bydlení = 12 000 – 6 690

Výše příspěvku na bydlení bude 5 310 Kč

Příklad 2:

 • Poživatel starobního důchodu, jehož důchod je ve výši 14 000 Kč
 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení
 • Náklady na bydlení 6 000 Kč (srovnatelné náklady 3 571 Kč + ostatní uhrazené náklady 2 429 Kč)
 • 30 % příjmů = 4 200 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 8 932 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 4 200)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (4 900 je nižší než 8 932)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30) x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení = 6 000 – (0,30 x 14 000)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – 4 200

Výše příspěvku na bydlení bude 1 800 Kč

Příklad 3:

 • Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)
 • Příjem obou rodičů je v celkové výši 36 400 Kč +přídavek na děti (1 330 + 1 470 = 2800), celkový příjem rodiny je 39 200 Kč
 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel
 • Skutečné náklady na bydlení 15 000 Kč
 • 30 % příjmů = 11 760 Kč
 • Normativní náklady na bydlení 18 477 Kč

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (15 000 je větší než 11 760)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (11 760 je menší než 18 477)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení = 15 000 – (0,30 x 39 200)
Příspěvek na bydlení = 15 000 – 11 760

Výše příspěvku na bydlení bude 3 240 Kč

Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (Kalkulačka pro výpočet životního minima), nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o Doplatek na bydlení.

POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnost, zda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Menu