MPSV vyhlásilo další dotační výzvu pro projekty, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

20. 10. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů Ukrajiny do české společnosti. O celkem 200 mil. Kč z evropských peněz mohou žádat nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a místní akční skupiny (MAS).

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě