Spolupráce MPSV s neziskovým sektorem

13. 5. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí je v rámci řešení své rozsáhlé agendy otevřené dialogu s externími subjekty, jednotlivci i organizacemi. Názor odborné veřejnosti je v rámci přípravy legislativy a strategií důležitý. Resort proto nějakou formou, která ale nemusí znamenat například přímý podíl na tvorbě legislativy, spolupracuje s desítkami různých organizací. Mezi takovými subjekty ale není Hnutí pro život. Výroky představitelů této organizace směrem ke zneužitým ženám na Ukrajině opakovaně MPSV jasně odsoudilo.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě