Datová schránka MPSV

MPSV sděluje, že v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, bude mít od 1.11. 2009 zřízeny vedle hlavní datové schránky MPSV též další datové schránky pro jednotlivá detašovaná pracoviště MPSV, na nichž působí posudkové komise MPSV.

V této souvislosti je třeba vkládat zprávy (dokumenty) určené pro posudkové komise MPSV do datových schránek vždy příslušného detašovaného pracoviště MPSV, a to podle sídla detašovaného pracoviště, kterému je zpráva určena tak, jako tomu dosud bylo klasickou poštou.

 • Odbor posudkové služby v Brně (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: 9yvd4jr
 • Odbor posudkové služby v Českých Budějovicích (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: knhd3na
 • Odbor posudkové služby v Hradci Králové (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: 6trd4ic
 • Odbor posudkové služby v Ostravě (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: ir6d4kk
 • Odbor posudkové služby v Plzni (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: 2jsd4ri
 • Odbor posudkové služby v Praze (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: 8v2d4ta
 • Odbor posudkové služby v Ústí nad Labem (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - ID: y7kd4jv

MPSV sděluje, že jsou zřízeny vedle hlavní datové schránky MPSV též další datové schránky pro jednotlivá pracoviště referátů odvolání a správních agend MPSV.

 • Oddělení odvolání a správní agendy Jihočeský kraj (MPSV) - ID: qj7bnax
  Adresa sídla: Boženy Němcové 49/3, 37007 České Budějovice
 • Oddělení odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj (MPSV) - ID: bxpbm6b
  Adresa sídla: Šujanovo nám. 302/3, 60200 Brno
 • Oddělení odvolání a správní agendy Karlovarský kraj (MPSV) - ID: ypdbm7f
  Adresa sídla: Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary
 • Oddělení odvolání a správní agendy kraj Vysočina (MPSV) - ID: ix2bnbf
  Adresa sídla: Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava
 • Oddělení odvolání a správní agendy Královéhradecký (MPSV) - ID: 96rbnam
  Adresa sídla: Vonkova 1142/3, 50002 Hradec Králové
 • Oddělení odvolání a správní agendy Liberecký kraj (MPSV) - ID: f7nbmx6
  Adresa sídla: U Jezu 642/2a, 46001 Liberec
 • Oddělení odvolání a správní agendy Moravskoslezský (MPSV) - ID: kqybm68
  Adresa sídla: Zelená 2824/40a, 70200 Moravská Ostrava

Naopak tyto datové schránky nejsou určeny pro komunikaci s MPSV. Pro tyto účely je třeba využít hlavní datovou schránku MPSV ID: sc9aavg, IČ 00551023, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, PSČ 128 00.