Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o formuláři

Dávka příspěvek při ukončení pěstounské péče je zrušena.

 

Osoba, které vznikl nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče před 1. 1. 2022 o ní může požádat 1 rok zpětně.

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,

  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,

  • povolení k pobytu − u cizinců.

Potvrzení o ukončení nezaopatřenosti dítěte.

V případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a na území ČR neměl ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte trvalý pobyt nebo bydliště, jeho pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Případně další doklady.
 

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře