Vyúčtování mzdových nákladů VPP - OPZ pro dohody uzavřené od 13.1.2023

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

Jedná se o přílohu k dohodě o poskytnutí příspěvku obsahující přílohu Poučení k vrácení příspěvku.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk