Příspěvek při ukončení pěstounské péče

1. Životní událost

Byl/a jsem ke dni zletilosti v pěstounské péči/poručenství a ukončil/a jsem studium.

Byl/a jsem ke dni zletilosti v pěstounské péči/poručenství a po zletilosti jsem přestal/a trvale žít a společně uhrazovat náklady na své potřeby se svým pěstounem (osobou pečující).

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je určen fyzické osobě, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči/poručenství. Příspěvek se vyplácí po ukončení pěstounské péče, po dosažení zletilosti náleží příspěvek po zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo důchodu z důchodového pojištění. Příspěvek náleží fyzické osobě jen jednou.

4. Vznik nároku

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

(Zdroj: Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, část pátá hlava II § 47h odst. 1.)